ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รัชเขต on YouTube
dot
bulletทอล์คโชว์ "เด็ก YES หัวใจไทย ก้าวไกล Go Inter"
bulletทอล์คโชว์ "รู้ทันดวง รู้ทันชีวิต"
bulletปัจฉิมนิเทศ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (1)
bulletปัจฉิมนิเทศ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (2)
bulletปัจฉิมนิเทศ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (3)
bulletปัจฉิมนิเทศ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี (4)
bulletการสร้างพลังและแรงจูงโจ
bulletการบริการเพื่อความเป็นเลิศ
bulletการทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน
bulletวิทยากรมืออาชีพ
bulletสภาโจ๊กสัญจร ระยอง
bulletสภาโจ๊กสัญจร ปากช่อง โคราช
dot
รัชเขต ShowTalk
dot
bulletคลิปเปิดตัว
bulletตัวอย่างการพูด สนุก สาระ สร้างสรรค์
dot
ตัวอย่างหลักสูตร
dot
bulletการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ
bulletการทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน
bulletขายอย่างไรให้ได้เงินล้าน
bulletการบริการเพื่อความเป็นเลิศ
bulletวิทยากรมืออาชีพ
bulletพลังทีม พลังความสำเร็จ
bulletเทคนิคการนำเสนอ
dot
นิตยสาร Secret
dot
bulletจากนักเลงหัวไม้สู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
dot
Ebooks for Sell
dot
bulletพูดอย่างเซียน
bulletขายแบบมืออาชีพ
bulletสู้ไม่มีถอย สู้เพื่อความสำเร็จ
bulletรักให้เป็น ไม่เห็นยาก
วิทยากรมืออาชีพ

 

วิทยากรมืออาชีพ

(The Professional Trainer)

 
1.   บทบาทของวิทยากรต่อการพัฒนาบุคลากร
      a.   ความสำคัญของวิทยากรต่อการเรียนรู้
      b.   คุณสมบัติที่จำเป็นของวิทยากร
      c.    จิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่


2.   การวางแผนและการเตรียมการสอน
      a.    การเตรียมการสอนของวิทยากร
      b.    การวิเคราะห์ผู้ฟังเพื่อการบรรยาย
      c.    การวางแผนการบรรยาย


3.   การบรรยายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
      a.    การสร้างโครงเรื่องเพื่อการบรรยาย
      b.   จิตวิทยาการจูงใจและทำให้ผู้อื่นคล้อยตาม
      c.    การตั้งคำถามและการใช้ปฏิภาณไหวพริบ

 

4.   การสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรม
      a.   ประเภทของบรรยากาศต่างๆ
      b.   วิธีการสร้างบรรยากาศของวิทยากร
      c.    การสร้างอารมณ์ขันเพื่อสร้างบรรยากาศ

 

 5. การใช้สื่อและอุปกรณ์ประกอบการบรรยาย

     a.   ประเภทของสื่อและอุปกรณ์ 
     b.   วิธีการใช้สื่อและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ


วิธีการอบรม :  บรรยาย, ฝึกปฏิบัติ, แบบฝึกหัด, ระดมสมอง, กิจกรรมกลุ่ม

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รัชเขต วีสเพ็ญ, Ratchakate999@gmail.com, 081-4585467