ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รัชเขต on YouTube
dot
bulletปลุกพลังครู สู่ซุปตาร์ในใจเด็ก"
bulletสร้างแบรนด์ สร้างชื่อเป็นดาวTikTok
bulletปัจฉิมนิเทศ (1)
bulletปัจฉิมนิเทศ (2)
bulletปัจฉิมนิเทศ (3)
bulletปัจฉิมนิเทศ (4)
bulletแซวสนุก ปลุกความฮา
bulletการสร้างแรงจูงใจสู่ความสำเร็จ
bulletสภาโจ๊กสัญจร ภาคกลาง
bulletสภาโจ๊กสัญจร จ.ระยอง
bulletสภาโจ๊กสัญจร ปากช่อง โคราช
dot
ตัวอย่างหลักสูตร
dot
bulletการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ
bulletการทำงานให้มีความสุข ในยุค New Normal
bulletขายแบบมืออาชีพ ในยุค New Normal
bulletการบริการด้วยหัวใจ ในยุค New Normal
dot
นิตยสาร Secret
dot
bulletจากนักเลงหัวไม้สู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
dot
Ebooks for Sell
dot
bulletพูดอย่างเซียน
bulletขายแบบมืออาชีพ
bulletสู้ไม่มีถอย สู้เพื่อความสำเร็จ
bulletรักให้เป็น ไม่เห็นยาก
การบริการด้วยหัวใจ ในยุค New Normal


การบริการด้วยใจ ในยุค New Normal

 

      1.  ความสำคัญของการบริการในยุค New Normal
           a. New Normal คืออะไร
           b. ความสำคัญของการบริการต่อการทำงาน
           c. อะไรที่ต้องปรับตัวในยุคใหม่


      2.  พฤติกรรมของลูกค้ายุค New Normal
           a. ประเภทของลูกค้า
                i. ลูกค้าภายใน
                ii. ลูกค้าภายนอก
           b. ความคาดหวังของลูกค้า
           c. วิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ


      3. เครื่องมือในการดูแลลูกค้ายุค New Normal
          a. คนและอุปกรณ์ต่างๆ
          b. แอพพลิเคชั่นที่เข้าถึงลูกค้า


       

      4.  บุคลิกภาพเพื่อการบริการยุค New Normal
          a. บุคลิกภาพแห่งปัญหา
               i. บุคลิกที่เหมาะสม
               ii. บุคลิกที่ไม่เหมาะสม
          b. การพัฒนาบุคลิกภาพ
              
 i. บุคลิกภาพภายนอก
               ii. บุคลิกภายใน


      5. จิตสำนึกและทัศนคติต่องานบริการ
          a. จิตสำนึกต่องานบริการ
          b. ทัศนคติต่องานบริการ
          c. การปลูกฝังจิตสำนึกในงานบริการ
          d. การปลูกฝังอุปนิสัยเป็นผู้ให้บริการ

 

 วิธีการฝึกอบรม: บรรยาย, กิจกรรม, ระดมสมอง, บทบาทสมมุติ, อภิปราย, นำเสนอCopyright © 2010 All Rights Reserved.
รัชเขต วีสเพ็ญ, Ratchakate999@gmail.com, 081-4585467