ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รัชเขต on YouTube
dot
bulletกลยุทธ์การให้ ย่อมใช้ได้เสมอ
bullet3 สิ่งที่ควรทำในยุคนี้
bulletสร้างพลัง สร้างความสำเร็จ
bulletชั่วโมงสนุก ปลุกความฮา
bulletการบริการเพื่อความเป็นเลิศ
bulletการสร้างพลังและแรงจูงใจ
bulletการทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน
bulletวิทยากรมืออาชีพ
bulletสภาโจ๊กสัญจร ภาคกลาง
bulletสภาโจ๊กสัญจร จ.ระยอง
bulletสภาโจ๊กสัญจร ปากช่อง โคราช
dot
ตัวอย่างหลักสูตร
dot
bulletการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ
bulletการทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน
bulletขายแบบมืออาชีพ
bulletการบริการเพื่อความเป็นเลิศ
dot
นิตยสาร Secret
dot
bulletจากนักเลงหัวไม้สู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
dot
Ebooks for Sell
dot
bulletพูดอย่างเซียน
bulletขายแบบมืออาชีพ
bulletสู้ไม่มีถอย สู้เพื่อความสำเร็จ
bulletรักให้เป็น ไม่เห็นยาก
การบริการเพื่อความเป็นเลิศ


การบริการเพื่อความเป็นเลิศ

(Service Excellence)

 

      1.  ความสำคัญของการบริการ
           a. บริการคืออะไร
           b. ความสำคัญของการบริการต่อการทำงาน
           c. ประเภทของการบริการ


      2.  ลูกค้าสำคัญอย่างไร
           a. ประเภทของลูกค้า
                i. ลูกค้าภายใน
                ii. ลูกค้าภายนอก
           b. ความคาดหวังของลูกค้า
           c. วิธีการรับมือกับลูกค้าประเภทต่างๆ


      3. คุณภาพการให้บริการ
          a. คุณลักษณะ 7 ประการแห่งการบริการที่ดี
          b. การวิเคราะห์คุณภาพการบริการ
          c. ศิลปะการแก้ปัญหาการบริการ


      4.  การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการ
          a. บุคลิกภาพแห่งปัญหา
               i. บุคลิกที่เหมาะสม
               ii. บุคลิกที่ไม่เหมาะสม
          b. การพัฒนาบุคลิกภาพ
              
 i. บุคลิกภาพภายนอก
               ii. บุคลิกภายใน


      5. จิตสำนึกและทัศนคติต่องานบริการ
          a. จิตสำนึกต่องานบริการ
          b. ทัศนคติต่องานบริการ
          c. การปลูกฝังจิตสำนึกในงานบริการ
          d. การปลูกฝังอุปนิสัยเป็นผู้ให้บริการ

 

 วิธีการฝึกอบรม: บรรยาย, กิจกรรม, ระดมสมอง, บทบาทสมมุติ, อภิปราย, นำเสนอCopyright © 2010 All Rights Reserved.
รัชเขต วีสเพ็ญ, Ratchakate999@gmail.com, 081-4585467