ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รัชเขต on YouTube
dot
bulletกลยุทธ์การให้ ย่อมใช้ได้เสมอ
bullet3 สิ่งที่ควรทำในยุคนี้
bulletสร้างพลัง สร้างความสำเร็จ
bulletชั่วโมงสนุก ปลุกความฮา
bulletการบริการเพื่อความเป็นเลิศ
bulletการสร้างพลังและแรงจูงใจ
bulletการทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน
bulletวิทยากรมืออาชีพ
bulletสภาโจ๊กสัญจร ภาคกลาง
bulletสภาโจ๊กสัญจร จ.ระยอง
bulletสภาโจ๊กสัญจร ปากช่อง โคราช
dot
ตัวอย่างหลักสูตร
dot
bulletการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ
bulletการทำงานให้มีความสุขและสนุกกับงาน
bulletขายแบบมืออาชีพ
bulletการบริการเพื่อความเป็นเลิศ
dot
นิตยสาร Secret
dot
bulletจากนักเลงหัวไม้สู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
dot
Ebooks for Sell
dot
bulletพูดอย่างเซียน
bulletขายแบบมืออาชีพ
bulletสู้ไม่มีถอย สู้เพื่อความสำเร็จ
bulletรักให้เป็น ไม่เห็นยาก
ขายแบบมืออาชีพ

ขายแบบมืออาชีพ

 

หลักการและเหตุผล

            การสร้างรายได้ให้กับองค์กร ย่อมเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรปรารถนา สำหรับการจะสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นนั้น ย่อมไม่เพียงแค่มีสินค้าที่ดี แต่ต้องมีนักขายที่ดี ที่เก่ง มีความสามารถ เพื่อนำสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดยอดขายยอดซื้อ ซึ่งจะนำมาสู่รายได้แก่องค์กรในที่สุด

แน่นอนว่า คนที่ทำงานขาย ย่อมจะต้องมีทักษะและความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ พร้อมทั้งเข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของการเป็นนักขายมืออาชีพ ดังนั้น การพัฒนานักขายให้มีความรู้ความสามารถ ย่อมเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องทำอย่างต่อเนื่อง แม้แต่ตัวนักขายเองก็ย่อมจะต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่ ความเป็นนักขายแบบมืออาชีพอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้นักขายได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของความเป็นมืออาชีพ

            เพื่อให้นักขายได้เรียนรู้ทักษะแห่งการขายให้มากขึ้น

            เพื่อให้นักขายได้พัฒนาบุคลิกภาพแห่งการเป็นนักขาย

            เพื่อให้นักขายได้ประสบผลสำเร็จในงานขายยิ่งๆ ขึ้นไป

 

หลักสูตรนี้: เหมาะสำหรับ ผู้ที่สนใจด้านงานขาย งานบริการ และผู้ที่เป็นนักขาย นักการตลาด ทุกๆ ท่าน

 

Workshop

 

Module1
         • รู้ความต้องการของลูกค้า
         • 
รู้การตลาด
         • 
รู้ทักษะในการขาย
       
  • สาเหตุที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
         • 
สาเหตุที่ลูกค้าไม่ตัดสินใจซื้อ

 

Module 2

การเสนอขายอย่างมืออาชีพ
         • การแสวงหาผู้มุ่งหวัง
         • การวิเคราะห์ผู้มุ่งหวัง
         • การเปิดใจลูกค้าเพื่อการเสนอขาย

Workshop การเปิดการขายแบบมืออาชีพ

 

Module 3

การขจัดข้อปฏิเสธจากลูกค้า
         • ประเภทของการปฏิเสธ
         • หลักการทำลายกำแพงปฏิเสธ
         • เทคนิค 6 ประการในการทำลายกำแพงปฏิเสธ

Workshop การขจัดข้อปฏิเสธจากลูกค้า

 

 

Module 4 

 การปิดการขายแบบมืออาชีพ
         • สัญญาณในการซื้อ
         • ลักษณะสัญญาณในการซื้อ
         • 9 เทคนิคในการปิดการขาย

Workshop การปิดการขายแบบมืออาชีพ

 

Module 5

 บุคลิกภาพของนักขายมืออาชีพ
         • การพัฒนาบุคลิกภาพภายในและภายนอก
         • การพูดและการฟังเพื่อการขาย
         • การสร้างพลังแห่งการขายและการบริการที่ดี

ถาม-ตอบ

 

 

 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
รัชเขต วีสเพ็ญ, Ratchakate999@gmail.com, 081-4585467